Аміак безводнийАміачна водаАміачна селітраАмофос Вапняково-аміачна селітраДіамофоскаКалій хлористийКарбамідКАС-32НітроамофоскаСульфат амонію

 

Діамофоска NPK (10:26:26)

Діамонійфосфат (гідрофосфат амонію, діамофос) - водорозчинна сіль, що утворюється при взаємодії аміаку та фосфорної кислоти. Являє собою гранули білого або сірого кольору, добре розчинні у воді. Він фізіологічно нейтральний, негігроскопічен, не порошить та не злежується.
Діамонійфосфат проводиться шляхом нейтралізації екстракційної фосфорної кислоти аміаком.
Температура плавлення 155° C.

Це складне, концентроване, безнітратне, водорозчинне, комплексне азотно-фосфорно-калійне мінеральне добриво. Має високу концентрацію поживних речовин.
Діамофоска характеризується високою засвоюваністю азоту, фосфору і калію, тому ефективно використовується на будь-яких типах грунтів для основного, рядкового внесення і підживлення під час вегетації під основні сільськогосподарські культури в умовах відкритого та захищеного грунту.

Містить знач­но менше вільних хімічних кислот порівняно з нітроамофосками, тому вважається хімічно нейтральним. Біогенні елементи мі­стяться у формах водорозчинних та легкодоступних рослинам сполук.

Доцільно використовувати восени під озимі культури, ячмінь пивоварний та для підживлення цукрового, столового буряків, картоплі, овочевих культур в період вегетації. Діамофоску можна вносити поверхнево з наступним загортанням у ґрунт, але і найдоцільніше використовувати локально в ґрунт стрічковим спо­собом на глибину 8—10 см.
Рекомендована середня норма внесення діамофоски мар­ки 10:26:26 під озиму пшеницю - 3 ц/га, під цукровий буряк 4-8 ц/га.

Характеристика:

Показник 

Значення 

Масова частка загального азоту,% не менше

9-10

Масова частка загальних фосфатів в перерахунку на Р2О5, %  не менше

25-26

Масова доля загального калію (К2О), % не менше

25-26

Масова частка води,% не більше

1,5

Гранулометричний склад. Масова частка гранул

– до 1мм, % не більше

– від 2 до 5 мм,% не менше

– до 6 мм, %

 

3
97 
100

Статистична міцність гранул, МПа, не менше

3,0

Розсипчастість

100

 

Добриво універсальне, економічне. Може використовуватися в різних кліматичних зонах. Норма і спосіб внесення залежать від біологічної особливості культури, родючості ґрунтів.  Як повне добриво, з підвищеним вмістом фосфору і калія. Діамофоску застосовують на ґрунтах добре забезпечених азотом: торф'янистих, розораних покладах і старопахотних, у вологих районах, а також на ґрунтах, бідних фосфором і калієм. Діамофоску можна вносити завчасно, повною дозою безвтрат азоту від вимивання.

Оптимальне співвідношення поживних речовин в Діамофосці робить її економічно вигіднішою для основного внесення під такі культури як льон, озимі і ярові  зернові, технічні, просапні, багатолітні боби. Може використовуватися діамофоска на виноградниках і плодових насадженнях, а також в поливному землеробстві, при обробітку рису.

 

Перевалка аміака

Бронювання аміака

Зберігання КАС та аміачної води

.