Аміак безводнийАміачна водаАміачна селітраАмофос Вапняково-аміачна селітраДіамофоскаКалій хлористийКарбамідКАС-32НітроамофоскаСульфат амонію

 

Сульфат амонію N-21; S-24

Одне з широко застосовуваних у сільському господарстві азотно-сірчаних мінеральних добрив, містить 21% азоту в амонійній формі та 24% сірки.

Це кристалічна сіль білого, жовтуватого або сірого кольору, добре розчинна у воді.
Добриво більш фізіологічно кисле, ніж аміачна селітра. Рекомендується для внесення на некислих (насичених основами) ґрунтах та на кислих за умови вапнування.
Можна вносити восени. Добриво цінне вмістом сірки. Повільнодіюче добриво для основного чи передпосівного внесення.
При внесенні в ґрунт сульфат амонію швидко розчиняється. Амонійна група поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що утримує азот від вимивання. Завдяки добрій сорбції у ґрунті, не вимивається і є єдиним джерелом азоту для рослин триваліший термін.

Сульфат амонію, завдяки амонійній формі азоту, сумісного з сіркою, запобігає накопиченню нітратів в 3 рази, зменшує вміст радіонуклідів в рослинах в 2 рази. Може застосовуватись на забруднених територіях.
Враховуючи фізіологічну кислотність сульфату амонію, з сiрчано-кислого амонію рослини швидше вбирають катіон, ніж аніон, адже потреба рослин в азоті більша, ніж в сiрцi. В ґрунті накопичуються кислотні залишки i це призводить до підкислювання ґрунтів, які необхідно в подальшому розкислювати.

Характеристика:

Показник 

Параметри 

Масова частка, в %:

азоту, не менше

сірки (S), не менше

води, не більше

 

20

24

2

Гранулометричний склад, %:

масова частка гранул розміром від 1 – 4 мм, не менше

в тому числі від 0,5 до 1 мм, не більше

менше 0,5 мм, не більше

 

90

5

5

Об’ємна маса, т/м3

0,80

 

Рекомендується вносити під культури, що чутливі до нестачі сірки: хрестоцвіті (ріпак, суріпиця, гірчиця, ріпа, капуста), кукурудзу, картоплю, цибулю, часник, жито, овес; та на ґрунтах, що бідні на сірку.

Доцільно застосовувати при вирощуванні рису, бавовни, чаю, субтропічних культур, які культивуються в умовах надмірного зволоження, так як добриво повільно вимивається з ґрунту, а також для хрестоцвітих (ріпак озимий, ярий, редька олійна і ін. ), бобових та олійних культур, які вимогливі до живлення сіркою.

Якщо використані під основне внесення добрива не містили сірки, то сульфатом амонію можна підживити картоплю, найкраще через 8-15 днів після висаджування бульб. Розсіяні добрива загортають у ґрунт при механічних розпушуваннях.
Одноразове внесення сульфату амонію навіть на підзолистих ґрунтах істотно не позначається на зміні реакції ґрунтового розчину, а систематичне застосування цього добрива на підзолистих і опідзолених ґрунтах призводить до підкислення ґрунтового розчину. Цю особливість добрива враховують при його використанні, проводячи одночасно вапнування ґрунту.
На чорноземах застосування сульфату амонію на розвиток рослин негативно не впливає.

 

Перевалка аміака

Бронювання аміака

Зберігання КАС та аміачної води

.