Аміак безводнийАміачна водаАміачна селітраАмофос Вапняково-аміачна селітраДіамофоскаКалій хлористийКарбамідКАС-32НітроамофоскаСульфат амонію

 

Калій хлористий гранульований

Висококонцентроване мінеральне добриво, яке є незамінним джерелом калію для всіх сільськогосподарських культур.

У світовому землеробстві, з поміж усього асортименту калійних доб­рив, найпоширенішим являється калій хлористий — близько 80%.

Фізіологічно кисле, добриво. Калій хлористий гранульований - концентроване добриво, яке представляє собою гранули неправильної форми з сірувато-червонуватим відтінками, що мають добрі фізичні властивості. Калій хлористий дрібнозернистий має вигляд кристалів сірувато – білого, або червоно – бурого кольору. Це добриво широко застосовується у всіх ґрунтово – кліматичних зонах (крім солонців, солончаків) з осені під основний обробіток. ґрунту.

Використовується в системах міне­рального живлення культур у всіх ґрунтово-кліматичних зонах Ук­раїни (крім солонцюватих ґрунтів) під основний обробіток ґрунту. Доцільно застосовувати восени при основному обробітку ґрунту під цукрові буряки, озиму пшеницю та ін. культури, які не чутливі до впливу хлору. Не ре­комендується застосовувати калій хлористий на культурах, чутливих до хлору (картопля на чіпси, льон, виноград, томати, тютюн, цитру­сові, декоративні культури), особли­во на ґрунтах важкого гранулометричного складу. Використовується калій хлористий під всі види рослин, підвищуючи стійкість рослин до заморозків, посухи і шкідливих комах.

Характеристика:

Показник 

Параметри 

гранульований

дрібнозернистий

Масова частка, в% :

Калію(К2О) і, не менше

Води, не більше

 

60

0,5

 

60

0,5

Гранулометричний склад в %, масова частка гранул розміром:

менше 2мм, не більше

від 2÷4мм, не менше

більше 4 мм, не більше

 

 

8

87

5

  

90

Не нормується

Не нормується

Об’ємна маса, т/м3

0,92-0,95

0,92-0,95

 

Дія хлористого калію на рослини:
•  Підвищує стійкість рослин до заморозків, посухи, хвороб і комах-шкідників, збільшує врожайність;
•  Покращує якість товарної продукції і забезпечує можливість тривалого зберігання;
•  Знижує концентрацію нітратів у рослинах;
•  Зменшує надходження радіонуклідів до рослин,
•  Сприяє формуванню бульбочок на коренях бобових.

Змішувати ці добрива можна з усіма азотними, фосфорними і іншими добривами, але незадовго до внесення в грунт.

 

Перевалка аміака

Бронювання аміака

Зберігання КАС та аміачної води

.