Аміак безводнийАміачна водаАміачна селітраАмофос Вапняково-аміачна селітраДіамофоскаКалій хлористийКарбамідКАС-32НітроамофоскаСульфат амонію

 

Карбамід N-46,2%

Концентроване амідне добриво. Виробляється у вигляді світло-білих гранул або кристалів.

Амідне добриво - найбільш концентроване серед твердих азотних добрив. Синтезується з двох газів СO2 і NH3 за температури 185-200° С і тиску 180-200 атмосфер. Водорозчинне, повільнодіюче безнітратне добриво з майже нейтральною реакцією.

Застосовується в системах удобрення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України в основне внесення та для позакореневого листкового підживлення. У системі удобрення ярих зернових культур вносять у передпосівну культивацію. Доцільніше карбамід використовувати під культури з довгим вегетаційним періодом - буряк, кукурудзу на зерно. У ґрунті амідна форма трансформується в аміачну, а пізніше - нітратну. Процес цей відбувається повільно, тому азот з сечовини рівномірно засвоюється рослинами впродовж вегетації, надмірно не нагромаджується в рослині і в ґрунтових водах. Мало вимивається з ґрунту, втрати азоту в ґрунті мінімальні. Добриво не повинно містити більше як 0,8 % біурету і 0,3 % води, особливо це важливо за листкового внесення. Амідна форма азоту здатна швидко зас­воюватися через листкову поверхню.
У процесі грануляції в карбаміді утворюється біурет. За вмісту З % біурет є токсичним для рослин, тому внесення безпосередньо перед сівбою пригнічує розвиток рослин. У ґрунті біурет повністю розкладається за 10-15 днів - цей інтервал рекомендується витримати між внесенням карбаміду в ґрунт і сівбою. За вмісту біурету 0,8 % і нижче він не має негативного впливу на проростки рослин незалежно від строку внесення добрива (можна безпосередньо перед сівбою).

Характеристика:

Показник 

Параметри 

Масова частка, % :

азоту

біурету, не більше

води, не більше

 

46,2

1,4

0,3

Гранулометричний склад, % :

масова частка гранул розміром від 1 ÷ 4 мм, не менше

в тому числі від 2 ÷ 4 мм, не менше

менше 1 мм, не більше

 

94

50

5

Об’ємна маса, т/м3

0,65

 

Чим вища температура ґрунту, тим краще і швидше засвоюється азот з карбаміду. На ґрунтах дуже кислих або свіжо звапнованих дає менший ефект. Менша ефективність також на перезволожених, холодних ґрунтах та за ранньовесняного внесення на озимих.

Допустима концентрація розчину карбаміду для позакореневого підживлення зернових 5-30 %. Вміст біурету при цьому не повинен перевищувати 0,3 %.

Карбамід може бути використаний у тваринництві як кормова добавка.
Іншим важливим промисловим застосуванням сечовини є синтез сечовини-альдегідних (в першу чергу сечовини-формальдегідних) смол, які широко використовуються у якості адгезиви у виробництві деревно-волокнистих плит (ДВП) та меблевому виробництві.
У нафтовій промисловості її використовують для депарафінізації олив та моторних палив з виділенням м'якого парафіну-сировини для отримання білково-вітамінних препаратів, жирних спиртів та кислот, миючих засобів тощо.
Сечовина також застосовується для очищення димових газів теплових електростанцій, котелень, сміттєспалювальних заводів, двигунів внутрішнього згоряння та від оксидів азоту.
У медицині чистий сечовину використовують як дегідратаційні засіб (протипухлинні препарати) для попередження та зменшення набряку мозку, а також для виробництва снодійних засобів (веронал, люміналу, бромурал).
Карбамід зареєстрований у якості харчової добавки E927b. Використовується, зокрема, при виробництві жувальної гумки.
Залежно від призначення карбамід виготовляють двох марок: А - для промисловості; Б - для рослинництва.

Добриво гігроскопічне, зберігається в поліпропіленовій тарі яка не пропускає воду та в сухих складських приміщеннях.

 

Перевалка аміака

Бронювання аміака

Зберігання КАС та аміачної води

.